CIRIUS Vipava priključen k ERASMUS +

“He who has a why to live can bear almost any how.”
– Friedrich Nietzsche

Erasmus + je resnična evropska zgodba o uspehu, ki je dosledno opredeljena kot ena najuspešnejših pobud EU. Od ustanovitve leta 1987 se je program razširil na vse sektorje izobraževanja in usposabljanja, od predšolske vzgoje in varstva ter šolskega izobraževanja do poklicnega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja in učenja odraslih.

Splošni cilj programa je podpirati profesionalni in osebni razvoj posameznikov s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, v Evropi in širše, s čimer prispeva k trajnostnemu razvoju, delovnim mestom in socialni koheziji ter krepitvi evropske identitete.

Kot tak bo program ključni instrument za izgradnjo evropskega izobraževalnega prostora, ki bo podpiral izvajanje evropskega strateškega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Z letom 2017 se je tudi Cirius Vipava priključil programu Erasmus +. Z mednarodnimi povezavami preko projektov načrtno sledimo razvoju v smeri ustanovitve strokovnega centra.

Cilji vključevanja v projekte so:

  • spoznati inovativne metode in oblike poučevanja ter sodobne terapevtske pristope, 
  • pridobiti in izboljšati ključne kompetence osebja,
  • izboljšati organizacijo dela,
  • izboljšati delovno okolje, socialno klimo,
  • navezati strokovne stike z učitelji in kolegi,
  • spodbuditi uporabo IKT,
  • razvijati spretnosti komuniciranja v tujem jeziku za dostop do drugih virov znanja in delovanja,
  • spoznavati in sprejemati drugačne kulture.

 

Vsi prispevki…

Visited 9 times, 1 visit(s) today
Dostopnost