PAINT IT BLUE seminar v Budimpešti

Projekt, ki so ga partnerske organizacije zasnovale že leta 2018 v Varšavi, je potekal od 21.- 28. maja 2022 v Budimpešti pod naslovom Paint it blue in s ciljem mednarodne izmenjave izkušenj s področja dela z osebami z motnjami avtističnega spektra.

Partnerske organizacije so bile iz Makedonije, Grčije, Italije, Anglije, Madžarske in Slovenije.   

V prvem delu seminarja so se udeleženci medsebojno predstavili in spoznali akcije ter priložnosti Erasmus+ v novi perspektivi. V drugem, strokovnem delu, pa so predstavili svoje dobre prakse in metode dela z osebami z MAS. Udeleženci iz Makedonije so predstavili Lego terapijo, Angleži tristopenjsko usposabljanje in vključevanje na trg dela, Grki razne socialne igre, primerne za socialno vključevanje, Slovenci pa pristope in metode, ki jih najpogosteje uporabljamo pri delu z MAS v CIRIUS Vipava.  Posebej zanimivo predstavitev so imeli partnerji iz Italije, ki so pripravili intervju s svojim varovancem,  mladeničem z MAS, ki je bil osebno prisoten na seminarju. 

V zaključnem delu na Open space dogodku v prostorih Europske unije v centru Budimpešte so potekale predstavitve organizacij udeležencev in madžarskih organizacij ter zaključki.

Ugotavljamo, da je v večini držav področje skrbi za osebe z motnjami avtističnega spektra še vedno sistemsko slabo urejeno in prepuščeno nevladnim organizacijam. Veliko težav se kaže predvsem na področju socialnega vključevanja in zaposlovanja teh oseb. Predstavitve udeležencev dokazujejo, da se stanje izboljšuje večinoma po zaslugi nevladnih organizacij in njihovih pobud. Mednarodna povezovanja in izmenjave so velikega pomena za prenos izkušenj in idej med organizacijami.

Udeležba na seminarju je udeležencem omogočila boljši uvid v prakse v petih državah EU, omogočila izmenjavo idej, odprla nove možnosti za raziskovanje in mednarodno sodelovanje.

Udeleženci so izboljšali svoje poklicne kompetence in osebne kompetence na področju uporabe tujega jezika, javnega nastopanja, IKT tehnologije, medkulturnega povezovanja in podjetnosti.

Tanja Princes, koordinatorica E+  

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost