CIRIUS Vipava priključen k ERASMUS +

“He who has a why to live can bear almost any how.”
– Friedrich Nietzsche

Erasmus + je resnična evropska zgodba o uspehu, ki je dosledno opredeljena kot ena najuspešnejših pobud EU. Od ustanovitve leta 1987 se je program razširil na vse sektorje izobraževanja in usposabljanja, od predšolske vzgoje in varstva ter šolskega izobraževanja do poklicnega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja in učenja odraslih.

Splošni cilj programa je podpirati profesionalni in osebni razvoj posameznikov s področja izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, v Evropi in širše, s čimer prispeva k trajnostnemu razvoju, delovnim mestom in socialni koheziji ter krepitvi evropske identitete.

Kot tak bo program ključni instrument za izgradnjo evropskega izobraževalnega prostora, ki bo podpiral izvajanje evropskega strateškega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

Z letom 2017 se je tudi Cirius Vipava priključil programu Erasmus +. Z mednarodnimi povezavami preko projektov načrtno sledimo razvoju v smeri ustanovitve strokovnega centra.

Cilji vključevanja v projekte so:

 • spoznati inovativne metode in oblike poučevanja ter sodobne terapevtske pristope, 
 • pridobiti in izboljšati ključne kompetence osebja,
 • izboljšati organizacijo dela,
 • izboljšati delovno okolje, socialno klimo,
 • navezati strokovne stike z učitelji in kolegi,
 • spodbuditi uporabo IKT,
 • razvijati spretnosti komuniciranja v tujem jeziku za dostop do drugih virov znanja in delovanja,
 • spoznavati in sprejemati drugačne kulture.

 • MOBILNOST NA MALTI
  Pomoč učiteljem in staršem pri obvladovanju motečega vedenja otrok v različnih situacijah. Izobraževanje na Malti, maj 2024. ERASMUS + je evropsko gibanje, ki zaposlenim v vzgoji in izobraževanju omogoča kontakte s kolegi drugih držav, … Preberi več
 • NA IZMENJAVI V BUKAREŠTI V ROMUNIJI
  V aprilu smo trije zaposleni CIRIUSa Vipava obiskali šolo za otroke z motnjo v duševnem razvoju v Bukarešti. Mesto šteje okrog 2 milijona prebivalcev in ima kar 20 specializiranih šol za otroke s posebnimi … Preberi več
 • SENČENJE V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM V ŠPANIJI
  Učitelji v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja neprestano iščemo različne nove metode, načine in oblike dela, s katerimi bi bili naši učenci pri osvajanju znanj, veščin in spretnosti karseda uspešni.Možnost pokukati v nam nepoznano … Preberi več
 • EMOTIONS & MIND, TENERIFE
  V začetku januarja sva se udeležili seminarja Emotions & mind, kjer smo spoznali različne sprostitvene tehnike, kot so vaje čuječnosti, tapkanje, meditacija in joga. Vsem vajam je sledil pogovor o našem doživljanju, počutju in … Preberi več
 • ČUSTVENO VEDENJSKE MOTNJE PRI OSEBAH S POSEBNIMI POTREBAMI – AKTUALEN IZZIV STROKOVNIM DELAVCEM
  2023-1-SI01-KA122-SCH-000126753 V CIRIUSu Vipava začenjamo nov projekt Erasmus+, ki bo trajal do spomladi 2025. Vsebina projekta se dotika čustveno vedenjskih motenj pri učencih s posebnimi potrebami. Poglobili se bomo v stisko otroka, ki jo … Preberi več
 

Vsi prispevki…

Visited 96 times, 1 visit(s) today
Dostopnost