CIRIUS Vipava priključen k ERASMUS +

“He who has a why to live can bear almost any how.”
– Friedrich Nietzsche

V današnjem hitrem tempu je spremljanje novosti in praks doma in v tujini, prilagajanje novim okoliščinam in izmenjava dobrih praks s tujimi sorodnimi organizacijami nujnost, kajti le na tak način lahko sledimo sodobnim smernicam in se odzivamo na potrebe družbe.
Koncepti izobraževanja v slovenskih šolah so ustrezali potrebam pred desetletji, sedaj pa učencem ne dajejo orodij, ki bi jim omogočala spopad z globalno konkurenco. Ta niso le pridnost in znanje, temveč radovednost, ustvarjalnost, lastna pobuda in podjetnost. Da bi se to spremenilo, je treba z njimi najprej opremiti učitelje.
ERASMUS +  je program Evropske unije za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Na področju izobraževanja in usposabljanja program ERASMUS + podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.
Z letom 2017 se je tudi CIRIUS Vipava priključil akciji ERASMUS +.


  • PRIPRAVLJALNI OBISK PARTNERJEV IZ ŠPANIJE

    V okviru projekta Erasmus+ ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE – s strategijo namesto usmiljenja smo po dolgem zatišju zaradi covid ukrepov pričeli z aktivnostmi. Načrtovane aktivnosti so skupinska mobilnost učencev ter sledenje na delovnem mestu....