Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies

Firence, 13. 08 .2018 do 24. 08. 2018

Življenje je polno presenečenj! Možnost udeležbe na izmenjavi je bila zame presenečenje, in to lepo!
Izmenjavo sem sprejela kot izziv in danes mi ni žal. Moji pomisleki, da je to za mlade in strah, da je moje znanje angleščine prešibko, so bili odveč.
Ob prijaznem »HI«, ob vstopu v učilnico, je moj strah izpuhtel. Predavateljica nas je opogumila, naj se z angleščino ne obremenjujemo. Tako smo se sporazumevali v različnih nivojih irske, arabske, španske, poljske, italijanske, grške, madžarske in slovenske angleščine, si pomagali in sodelovali . Vzdušje v skupini je bilo sproščeno in prijetno. V okviru seminarja o konfliktih in njihovem reševanju smo izvajali različne interakcijske delavnice in dokaj hitro vzpostavili medsebojne stike, ki smo jih v prostem času ob druženju še okrepili.

Kolikor je bilo mogoče, sem uživala v kulturnih in kulinaričnih užitkih Firenc, hodila in se zgubljala po ozkih ulicah, kjer me je kot zvesti kompas vedno rešil krasni Duomo in v praksi preverjala svojo italijanščino iz lanskega tečaja. Prepustila sem se presenečenjem, dogajanju, toku. Delovalo je kot »reset«.
V prvem delu izobraževanja smo se učili prepoznavanja svojih čustev, konfliktov in njihovih izvorov, prepoznavanja znakov izgorelosti in posledic negativnega stresa ter možne načine soočanja z njimi. Znanja in veščine mi bodo koristila na osebnem, na področju dela z učenci ter odnosov s sodelavci.
Drugi del izobraževanja pa nas je uvedel v razredni managment, inovativne metode in sodobne pristope poučevanja, s katerimi spodbujamo otrokovo notranjo motivacijo za učenje. Nekatere pristope pri delu z učenci s posebnimi potrebami, seveda, že uporabljamo. Vsakodnevno delo pa nameravam obogatiti s projektnim učenjem in novimi načini pozitivnega ojačanja.

Izmenjava mi je omogočila, da sem osvežila in obogatila svoja pedagoška znanja, komunikacijo v tujih jezikih, spoznala nove ljudi, pridobila izkušnje in spodbudo za nadaljnje delo. A ne samo to. Za dva tedna sem bila spet ŠTUDENTKA! Brez skrbi, sproščena, odprta, dobre volje! In to je to, kar človeka na osebnem in profesionalnem področju obogati in ostane….

Tatjana Pregelj

Visited 4 times, 1 visit(s) today
Dostopnost