TABLETS IN EDUCATION – update your pedagogical approach

Finska, Helsinki, 11. – 16. marec 2018

Seminar je bil namenjen spoznavanju novih načinov poučevanja s pomočjo uporabe tabličnih računalnikov. Poleg tega smo se seznanili s finskim izobraževalnim sistemom, ter obiskali osnovno šolo, kjer smo si na konkretnem primeru (otroci stari 12 let) ogledali način dela – razred, kjer imajo vsi otroci za svoje delo in raziskovanje možnost uporabe  tabličnega računalnika in drugo IKT opremo.

Seminar je potekal v obliki delavnic – predstavitev in konkretno delo s programi za uporabo pri pouku. Predstavljeni so bili programi za I-OS in ANDROID operacijski sistem, prav tako tudi spletne aplikacije. Področja, na katerih je bil največji poudarek: kvizi, miselni vzorci, spletni testi, uporaba spletne shrambe Google Drive, video orodja, e-knjige, QR kode,…

Seminar je ponudil vsakemu udeležencu nova spoznanja, kje in na kakšen način se lahko IKT uporabi za dvig kvalitete učenja in poučevanja (orodja, načini). Predvsem je pomemben poudarek tečaja v tem, da je potrebno učencu zaupati, mu ponuditi možnost, da poišče svojo pot do cilja (pridobiti nove veščine); učitelj je v vlogi svetovalca, učenca usmerja ter mu je na poti učenja vsestranska opora in pomoč.

Spoznavanje konkretnih rešitev za delo:

  • Videoposnetki: uporaba zelenega zaslona (green screen) za snemanje videa, kjer se ozadje poljubno menja, prizorišče ostaja vedno isto
  • Preverjanje znanja: uporaba aplikacij Kahoot, Quizizz, Plickers, Socrative
  • Novi načini predstavitve idej: Padlet, BOOK creator, Thinglink

Glavna misel: Tehnologija ne bo izginila, ne glede na to, ali nam je všeč ali ne. Prihajajoči rod učencev bo s tem dejstvom živel in na to ga je potrebno pripraviti.

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Dostopnost