KA-SE-13/20-22 Novi programi za osebe kombiniranimi motenj

V CIRIUS Vipava se učitelji in drugi strokovni delavci soočamo z izzivi, kako osebam s kombiniranimi motnjami omogočiti boljše vključevanje v aktivnosti in kako se jim približati na bolj ustvarjalen način. Osebe s KM imajo izrazite težave na intelektualnem področju in pri komunikaciji, pogosto v kombinaciji z večplastnimi težavami – telesnimi, senzornimi, zdravstvenimi, vedenjskimi. Zaradi njihovih kompleksnih potreb jih je težko vključevati v skupinske dejavnosti in obstoječe programe in so pogosto premalo aktivne. Kljub pravici do enakih možnosti njihove
potrebe niso vselej upoštevane. Posledično lahko postajajo vedno bolj introventirane in odmaknjene. Za tako občutljivo skupino učencev je potrebno oblikovati nove programe in uvajati nove, neformalne metode
in oblike dela.
Namen projekta je dobiti vpogled v sistemske rešitve pri celostni podpori oseb s KM v drugih evropskih državah, spoznati in nadgraditi komplementarne metode in pristope ter oblikovati nove, ustreznejše programe za osebe s KM.

Z vključitvijo v projekt smo želeli doseči naslednje cilje:

 1. nadgraditi strokovna znanja na področju celostne podpore učencev s KM,
 2. spoznati komplementarne metode poučevanja ter video tehnologije in jih vnesti v prakso,
 3. vpeljati nove programe za učence s MK,
 4. izboljšati pogoje za izobraževanje in socialno vključevanje oseb s KM,
 5. izboljšati ključne kompetence udeležencev,
 6. okrepiti mednarodno sodelovanje,
 7. okrepiti pomoč družinam,
 8. ojačati sodelovanje z lokalnim okoljem,
 9. promovirati Slovenijo in institucijo.

V obdobju od oktobra 2021 do julija 2022 smo izvedli 17 mobilnosti.

Na izobraževalnih obiskih na delovnem mestu- job shadowing smo želeli raziskati inkluzivne prakse v sorodnih institucijah. Udeleženci so spoznali delovanje 4 organizacij v 4 evropskih državah.

Španija, Colegio Público de Educación especial Raquel Paya, Denia.
Spoznali smo programe za učence s kompleksnimi potrebami (razvoj komunikacije, senzorika), dejavnosti z individualno prilagojenimi vsebinami, osredotočenimi na pripravo na zaposlitev v različnih modulih: natakar, vrtnar, ekološko kmetovanje ter organizacijo in mednarodno sodelovanje šole. S šolo smo se dogovorili za skupen projekt KA122 – mobilnost učencev.


Litva, Jaunuoliu dienos centras, Panevezys.

Ustanova za usposabljanje in zaposlovanje odraslih oseb s posebnimi potrebami, ki skrbi za njihovo pripravo na delo in socialno vključevanje. Izvajajo sodobne rekreativne in umetnostne programe za mladostnike s kombiniranimi motnjami, razvijajo področje socialnega vključevanja, vključevanja na trg dela, povezovanja z okoljem. Naši udeleženki sta aktivno sodelovali na mednarodni konferenci, ki jo je v tem času organizirala ustanova.


Avstrija, Dunaj, Zentrum für Inklusion und Sonderpädagogik/Volksschule.

Je sodobna šolska ustanova. Izvajajo modularno učenje, celodnevno šolanje, multidisciplinarno sodelovanje, razvijajo nove metode poučevanja in dela z učenci.


Poljska, Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu.

Je kompleks posebnih šol, ki zagotavlja izobraževanje na vseh stopnjah izobraževanja in vključuje širok spekter učencev z različnimi oblikami in stopnjami motenj. Poleg psihološke in pedagoške podpore izvajajo številne delavnice, pripravništvo na stopnji poklicne šole, pomoč pri iskanju zaposlitve.

Za obisk strukturiranih tečajev smo zaradi covid omejitev izbrali države, ki so imele v danem trenutku manj omejitev zaradi epidemije: Italija, Španija, Portugalska. Udeleženci so pridobivali znanja in kompetence na številnih področjih:

 • teoretično ozadje in praktična uporaba izdelovanja videa kot didaktičnega pripomočka za poučevanje in učenje z medijsko produkcijo ter promocije,
 • Outdoor metoda,
 • neformalne metode izobraževanja, ki so za učence s posebnimi potrebami dosti bolj primerne kot klasične metode,
 • uporaba ustvarjalnih, umetniških in z igro zasnovanih metod v izobraževanju,
 • uporaba drame in gledališke tehnike improvizacije pri vsakdanjem delu z učenci
 • vključevanje likovne in plesne umetnosti pri delu z otroki s kombiniranimi motnjami,
 • poleg tečajev so se udeleženci preizkusili v kulinariki, se srečali z lokalnim prebivalstvom, spoznavali stare okoliške vasi ipd.
  Z vključitvijo v projekt so udeleženci:
 • nadgradili strokovne in osebne kompetence,
 • dobili vpogled v sistemske rešitve vključevanja oseb s posebnimi potrebami v okolje – inkluzija
 • spoznali metodologijo, koristno za poučevanje oseb s kombiniranimi motnjami na bolj učinkovit način
 • spoznali modele, programe za celostno obravnavo oseb s kombiniranimi motnjami v različnih evropskih državah
 • zgradili mrežo partnerstva z drugimi evropskimi udeleženci programa usposabljanja za bodoče Erasmus + projekte
 • dobili vpogled v kulturo držav gostiteljic in razvili svojo medkulturno zavest
 • v neposrednem stiku z lokalnim prebivalstvom pridobili medkulturne izkušnje in s tem povečali svoje spoštovanje kulture in jezika drugih evropskih držav
 • izboljšali jezikovne, komunikacijske, organizacijske in medkulturne kompetence
 • izboljšali IKT kompetence
 • izboljšali samoiniciativnost in podjetnost
 • mobilnost je prispevala k nadgradnji lastne samostojnosti, iznajdljivosti, gotovosti vase, suverenosti,
 • predvsem pa gre za dragoceno izkušnjo spoznavanja drugih kultur in življenja ljudi.

Na izobraževalnih obiskih v evropskih državah so udeleženci spoznali sodobne izobraževalne in terapevtske programe za celostno podporo učencev s KM v različnih starostnih obdobjih ter dobre prakse socialnega vključevanja.

Izmenjali so izkušnje s kolegi iz tujine.

Projekt ima pozitiven učinek tudi na celotno organizacijo, saj vključenost v evropske projekte prinaša večjo prepoznavnost, mednarodno razsežnost, nove ideje, izobražen kader, povezave s strokovno javnostjo doma in v tujini, vpliv na spremembe organiziranosti v centru.

Posredno se dobrobiti kažejo tudi na učencih, ki so deležni bolj dinamičnih oblik dela, več možnosti za izven šolske dejavnosti, boljših priložnosti za socialno vključevanje.

Učne izide smo razširjali po predhodnem diseminacijskem načrtu in implementirali v delo organizacije.

Tanja Princes, koordinator projekta

Visited 3 times, 1 visit(s) today
Dostopnost